สถานที่ติดต่อ

บริษัท ไอที โอพีเอ็ม จำกัด
อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ชั้น 10B 318 ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : (02)2194302-11 Fax : (02)2194300
E-mail : webmaster@susarn.com