งานศพคริส พิธีกรรมเพื่อการจากไปของผู้ล่วงลับ

งานศพคริส

สำหรับในพิธี งานศพคริส นั้นจะเป็นรูปแบบของงานที่มีการจัดขึ้นในกรณีที่มีการจากไปของผู้ล่วงลับที่ได้มีการนับถือศาสนาคริส โดยพิธีการทางศาสนาในส่วนนี้จะนิยมใช้วิธีการในการฝังร่างของผู้ล่วงลับลงใน โลงศพ ก็จะเป็นรูปแบบที่มีความ คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาเป็นสิ่งสำคัญแล้วนั้น ก็จะเป็นการแสดงความเคารพการแสดงความอาลัยให้กับการจากไปของผู้ล่วงลับในท่านนั้น ๆ นั่นเอง 

หลักความเชื่อ งานศพคริส ว่าด้วยชีวิตหลังความตาย

หากเราจะทำการพิจารณาในเรื่องของ งานศพคริส ก่อนมีการฝังร่างลง โลงศพ แล้วจะพบว่าตามหลักศาสนาคริสจะมีความเชื่อถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นั้นเป็นเพียงการอยู่เพียงแค่ชั่วคราว เพราะรูปแบบของชีวิตที่มีการเกิดขึ้นหลังความตายนั้นจะเป็นรูปแบบของการกลับไปมีรูปแบบของชีวิตที่เป็นนิรันดร์ หรือจะสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยง่ายตามหลักศาสนานั่นก็คือเมื่อมีการจากไปแล้วจากดินแดนมนุษย์ก็จะกลับไปอยู่กับพระองค์ผู้เป็นเจ้าในดินแดนสรวงสวรรค์แบบถาวรซึ่งทางพระเจ้าในทางศาสนาคริสนั้นจะได้เป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้โดยในส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า “ไม่เพียงแต่จะมีชีวิตหลังความตายเท่านั้น แต่ยังมีชีวิตอันแสนสุขที่ สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่รักพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระเจ้าในร่างขอมนุษย์ ได้เสด็จมายังโลกนี้ เพื่อมอบชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญพิเศษแก่เรา” โดยในส่วนของงานพิธี งานศพคริส นั้นตามรูปแบบประเพณี เราจะพบได้ว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเสียชีวิต หรือในกรณีที่ คนผู้นั้น มีอาการป่วยหนัก หรือใกล้สิ้นลมหายใจเหล่าบรรดาญาติ และลูกหลานจะเชิญบาทหลวงทางศาสนาให้ไปที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการรักษา เพื่อให้บาทหลวงคนนั้นได้ทำพิธีศีลเจิมให้แก่บุคคลผู้นั้น ก่อนการเสียชีวิตซึ่งถือได้ว่าเป็นการได้รับพรของพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ใกล้ถึงช่วงเวลาของชีวิตในช่วงสุดท้าย ให้อยู่ในศีลในพรของพระเจ้า โดยในรูปแบบวิธีขั้นตอนในส่วนนี้จะมีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีความเชื่อในการได้รับซึ่งการให้อภัยแก่ความผิดบาปที่เคยได้กระทำเอาไว้แล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำการกุศลครั้นเมื่อเกิดการเสียชีวิตแล้วนั้นทางญาติก็จะทำการตั้ง โลงศพ ไว้ที่บ้าน หรือจัดให้มีพิธีการในส่วนนี้ที่โบสถ์ก็สามารถทำได้

งานศพคริส

การทำพิธี งานศพคริส ตามหลักศาสนา

สำหรับ การทำพิธี งานศพคริส ในส่วนนี้ตามหลักทางศาสนาก่อนที่จะถึงขั้นตอนในการ บรรจุว่างลง โลงศพ นั้นยังจะมีขั้นตอนตามรูปแบบพิธีการตามหลักศาสนา ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากโลกแบบพิธีการทางศาสนาอื่น ที่เราอยากจะนำเสนอให้ท่านได้รู้ และได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นโดยยังจะมีรายละเอียดแยกย่อยออกไปได้อีก ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 งานศพคริส การสวดศพมีหรือเปล่า ?

ในส่วนของการสวดศพใน งานศพคริส ก่อนการบรรจุร่างลง โลงศพ นั้นจะเป็นวิธีการที่จะต้องใช้ไม้กางเขน 1 อ่านเทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้ให้มีการจัดวางไว้ทางด้านศีรษะของผู้ล่วงลับ และควรมีการจัดเตรียมให้ส่วนของภาชนะที่จะใส่น้ำ ปลุกเสก หรือน้ำมนต์ของทางศาสนาคริสพร้อมทั้งยังมีการจัดเตรียมในส่วนของกิ่งไม้จุ่มจัดวางไว้ใกล้กันกับในส่วนของที่ตั้งร่างของผู้ล่วงลับที่จะ ทำให้ผู้ที่มาทำการเคารพศพนั้นได้สามารถใช้น้ำมนต์พรมล่างของผู้ล่วงลับ โดยในส่วนของพิธีกรรม ในทางศาสนานี้จะเป็นรูปแบบของการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับให้มีการระลึกถึง คุณงามความดีพร้อมทั้ง ยังจะมีส่วนที่ช่วยในการระลึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าทางศาสนาให้แก่ทางผู้ล่วงลับที่จากไปแล้วนั้น และในส่วนสำคัญก็ยังเป็นส่วนช่วยในการลดบรรเทาจิตใจของญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่ยังจะเป็นการแสดงถึงซึ่งความอาลัย การรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับ และยังเป็นจะเป็นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ให้แก่ผู้ล่วงลับที่จะไปแล้วนั้น

งานศพคริส การนำร่างบรรจุลง โลงศพ

สำหรับขั้นตอนในงานพิธีในส่วนนี้จะเป็นงานศพคริส ที่จะอยู่ในขั้นตอนของวิธีการในการบรรจุร่างของผู้ล่วงลับลงใน โลงศพ โดยรูปแบบของงานพิธีนั้น จะเป็นการแสดงซึ่งความเคารพต่อร่างของผู้เสียชีวิต และยังเป็นการทำให้ระลึกถึงได้ว่าผู้ล่วงลับ หรือผู้เสียชีวิตนั้น ได้ทำความดีการสร้างบุญกุศลเอาไว้ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ โดยพิธีการในส่วนนี้บาทหลวงในพิธีจะเป็นผู้อ่านบทภาวนา และทำการประพรมน้ำมนต์ก่อนจะมีการยกร่างของผู้ล่วงลับบรรจุลงใน โลงศพ ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วจึงทำการปิดฝาของโรงศพให้มีการจัดแต่งโดยรอบด้วยดอกไม้ตามความเหมาะสมในงานพิธี

งานศพคริส พิธีมิสสา คืออะไร

ในส่วนของขั้นตอนพิธีมิสซานั้นจะเป็นพิธีการขั้นตอน งานศพคริส ที่จะได้มีการประกอบ หลังจากที่ได้มีการเคลื่อน โลงศพ ไปยังสุสานเพื่อประกอบพิธีรับศีลมหาสนิทโดยขั้นตอนพิธีการในส่วนนี้จะมีความเชื่อที่ว่ารูปลักษณ์ หรือร่างกายของมนุษย์เรานั้น ได้ถือกำเนิดมาจากดินแล้วยังจะต้องมีการกลับไปสู่ดินส่วนทางด้านจิตใจก็ให้เป็นไปตามทางของจิตใจ โลกของจิตใจนั้นจะไม่มีขอบเขตในเรื่องของเวลาสถานที่ หรือปริมาณ เป็นเครื่องกำหนดถือเป็นสิ่งที่นิรันดรถาวรตลอดไปส่วนกายนั้นถือเป็นวัตถุดิบชั่วคราว เมื่อทำพิธีฝังแล้วร่างกายก็จะเสื่อมสลายอยู่ในดิน ส่วนจิตสุดท้ายก็จะกลับไปสู่พระเจ้าต่อไปนั่นเอง

กางเขนคริส

งานศพคริส พิธีฝังที่สุสาน

ในส่วนสุดท้ายแล้วนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการฝังศพ หรือการนำ โลงศพ ฝังดิน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ งานศพคริส โดยบาทหลวงที่อยู่ในงานพิธีจะทำพิธีส่งดวงวิญญาณ และทำการอำลาผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจึงจะมีการเสกหลุมศพด้วยการประพรมน้ำเสก หรือน้ำมนต์ให้มีการถวายกรรมการหลุมศพของผู้ล่วงลับนั้นจากนั้นจึงนำ โลงศพ ลงไปในหลุมที่ได้มีการขุดเตรียมเอาไว้ โดยในขั้นตอนนี้ทางบาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ ผู้ล่วงลับนั้นได้ออกจาก โลงศพ เพื่อเดินทางกลับไปเฝ้าพระเจ้าเพื่อเป็นการถาวรหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนในการฝังร่างลงสุสานแล้วนั้น ก็จะถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของงานพิธี งานศพคริส ซึ่งก็อาจจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันไปกับรูปแบบวิธีการของทางศาสนาอื่น ๆ 

การเตรียมตัวร่วม งานศพคริส สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

กรณีที่ตั้งศพอยู่ที่โบสถ์ หรืออยู่ที่บ้าน

  • ทำการวางพวงหรีดให้ผู้ล่วงลับ
  • ทำการพรมน้ำเสกที่ร่างผู้ล่วงลับ
  • ทำการกล่าวอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ หรือกล่าวอโหสิกรรม
  • ทำความเคารพด้วยการคำนับ

กรณีที่ไปร่วม งานศพคริส

  • เคลื่อน โลงศพ ไปยังสถานที่ฝัง
  • หลังจากบาทหลวงประกอบพิธีเสร็จสิ้น ทำการวางกระดาษ และดอกไม้
  • กล่าวคำอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่สวรรค์ หรือให้กล่าวอโหสิกรรม

โดยเบื้องต้นสำหรับ จุดประสงค์หลักในการประกอบพิธี งานศพคริส หรือการฝัง โลงศพ ที่บรรจุร่างของผู้ล่วงลับแล้วนั้นนอกเหนือจะเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปยังส่งสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าในปฏิธรรมทางโลก ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการร่วมพิธีการของเหล่าบรรดาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเหล่าบรรดา ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความเคารพ ที่จะเป็นการร่วมอำลาบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย และยังรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนั้นที่ได้ประกอบเอาไว้ครั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนควรจะจดจำ

ใน งานศพคริส จะเป็นรูปแบบของงานพิธีที่เรียบง่าย และไม่ซับซ้อน จะมีการบรรจุร่างลง โลงศพ และให้มีการประกอบพิธีกรรมในการส่งดวงจิตของผู้ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์ และให้เราบรรดาญาติพี่น้อง ได้มีการรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับที่ได้เคยประกอบไว้ครั้งเมื่อยังมีชีวิต

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Susarn

บทความที่น่าสนใจ

สวดพระอภิธรรม

พิธี สวดพระอภิธรรมศพ การสื่อความหมายในพิธี พิธีงานศพ ให้ผู้ที่ยังอยู่และผู้ล่วงลับ

ใน พิธีงานศพ หลังจากที่เราสามารถนำร่างของผู้ล่วงลับ มาสู่สถานที่ในการประกอบพิธีในงานฌาปนกิจศพแล้วนั้น เราจะพบได้ว่าจะมีรายละเอียดแยกย่อยของงานพิธีต่าง ๆ ตามขั้นตอนจากรูปแบบประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณที่แตกต่างกันไปทั้งในส่วนของการอาบน้ำศพ การรดน้ำศพ การ สวดพระอภิธรรมศพ

พิธีลอยอังคาร

เรือลอยอังคาร แนะนำ 5 สถานที่ให้บริการเรือสำหรับพิธีลอยอังคาร ในราคาประหยัด

เรือลอยอังคาร มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ที่มักจะกระทำหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้ว ก็จะเก็บอัฐิไปทำบุญ ห่อด้วยผ้าขาวหรือบรรจุในโถ นำไปทิ้งลงแม่น้ำ หรือที่เราเรียกกันว่า พิธีลอยอังคาร ซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ให้บริการกันในราคาประหยัด เรือลอยอังคาร

UFABET - susarn.com

ทำความรู้จักประเภทของเกมสล็อต ออนไลน์ ลงเดิมพันได้ดีกว่าเดิม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันการลงเดิมพันเกมคาสิโนออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเกมการพนันมีวิธีการลงเดิมพันที่ง่ายกว่าเดิม อีกทั้งยังมีเกมการพนันให้เลือกลงเดิมพันหลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่านักเดิมพันจะลงเดิมพันได้อย่างไม่มีเบื่อเลยทีเดียว และอีกหนึ่งเกมการพนันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คงจะหนีไม่พ้น เกมสล็อต