การจัดพิธี งาน ศพ อิสลาม หลักศาสนา และความเชื่ออิสลาม

งานศพอิสลาม

ในพิธี งาน ศพ อิสลาม ส่วนหนึ่งของคติความเชื่อตามหลักศาสนาของอิสลามนอกเหนือจากพิธีกรรมในการ ฝังศพ แล้วยังจะมีความเชื่อทีจะมีต่อในเรื่องของความตาย ที่ยังไม่ได้ถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการมีชีวิตแต่ประการใด หากจะมองได้ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการที่ท่านจะได้ก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของชีวิตที่แท้จริง ซึ่งในส่วนนี้ตามหลักความเชื่อของทางศาสนาของ งาน ศพ อิสลาม พี่น้องชาวมุสลิมนั้น จะได้รับการสั่งสอนว่าครั้นเมื่อถึงเวลาจากการที่ตัวของท่านได้มีการสละร่างกายในปัจจุบันนี้ ในภพนี้ ในดวงวิญญาณที่ได้มีการหลุดพ้น หรือล่องลอยไปแล้วนั้น จะได้ไปรวมตัวกันอยู่นะโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกที่มีการคั่นกลางระหว่างภพนี้ และภพหน้า ในทุก ๆ ชีวิตที่ได้มีการหลุดพ้นไปแล้วนั้น จะได้มีโอกาสในการฟื้นขึ้นมาเพื่อกลับมาฟังคำตัดสินในสิ่งที่บุคคลคนนั้นได้กระทำเอาไว้แล้วครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ ว่าจะถูกตัดสินว่าตัวของเขานั้นจะได้ไปยุติ หรือลงเอยในสถานที่ใด ว่าตัวของเขานั้นจะสามารถได้ไปเสวยความสุขอยู่บนสรวงสวรรค์ หรือต้องรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส จากการถูกลงโทษจากบาปกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ สืบเนื่องด้วยคำสอน และความเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้พี่น้องชาวมุสลิม หรือในส่วนของผู้ที่ให้การนับถือศาสนาอิสลาม ที่จะได้ทำการยุบยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้เราพบได้ว่า งาน ศพ อิสลาม หรือในพิธี ฝังศพ นั้น จะเป็นรูปแบบวิธีการที่มีความเรียบง่ายไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากในรายละเอียด เหมือนในพิธีการทางศาสนาของชาวจีน หรือชาวพุทธโดยทั่วไป ซึ่งจะถือได้ว่าพิธีการ งาน ศพ อิสลาม นี้จะมีส่วนช่วยให้ชาวมุสลิมได้มีโอกาสสัมผัส หรือใกล้ชิดกับโลกกึ่งกลางได้ง่ายที่สุด หรือได้ใกล้มากที่สุดนั่นเอง

คน อิสลาม

ความตาย ตามหลักศาสนา ใน งาน ศพ อิสลาม

ในการ ฝังศพ แบบอิสลามนั้น จะมีขั้นตอนในงานพิธีที่จะแตกต่างกันไปตามหลักศาสนา โดยในส่วนหนึ่งของ งาน ศพ อิสลาม เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความตายซึ่งตามหลักศาสนาของมุสลิมแล้วนั้น จะให้ความหมายของความตายที่จะถือได้ว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุด หรือเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต แต่จะถือได้ว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่จะได้มีการก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่แท้จริง และความเป็นนิรันดร์ หรือเราอาจจะสื่อความหมายได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าเป็นการกลับไปสู่ ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า หรือพระอัลเลาะห์ ที่มีชื่อว่า อายัล นั่นเอง 

ความตายที่เกิดขึ้นใน งาน ศพ อิสลาม เป็นเพียงการรอคอยเวลา

ซึ่งตามหลักศาสนาใน งาน ศพ อิสลาม ของทาง พี่น้องชาวมุสลิมนั้นยังจะมีความเชื่อว่า ก่อนการ ฝังศพ นั้นในส่วนของเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ ในการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นเพียงแค่วิญญาณ (รูห์) ที่ยังคงสภาพอยู่ และได้มีการเตรียมพร้อมที่จะมีการ เคลื่อนย้ายเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยังชีวิตใหม่ ที่จะไม่ใช่รูปแบบของเรือนร่างอันเป็นวัตถุที่ไม่ถาวร ที่เราสามารถเข้าใจกันได้โดยง่ายนั่นก็คือร่างกาย โดยหลักทางศาสนา หรือตามหลักศรัทธาความเชื่อของชาวมุสลิม ยังให้ความนับถือสืบต่อกันมาโดยตลอดจาก การศรัทธา หรือความเชื่อของโลกหน้า ที่จะเป็นการฟื้นคืนชีวิตหลังความตายเพื่อจะนำไปสู่การไต่สวนพิจารณาการกระทำของบุคคลผู้นั้น โดยการเสียชีวิตของชาวมุสลิมยังถือได้ว่าเป็นการย้ำเตือนสติของชาวมุสลิม ที่ยังคงมีชีวิตอยู่นั้นให้ได้รับรู้ หรือตระหนักถึงการรอคอยซึ่งการตัดสินในเรื่องของชีวิตหลังความตาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอโดยตลอดเวลานั่นเอง

ความเรียบง่ายพิธี ฝังศพ ใน งาน ศพ อิสลาม

งาน ศพ อิสลาม

ในส่วนหนึ่งของความเรียบง่ายในพิธี งาน ศพ อิสลาม ที่จะมีการปฏิบัติต่อร่างผู้ร่วมรับด้วยการ ฝังศพ นั้นโดยส่วนหนึ่งจะมีความเชื่อที่ได้ยึดถือสืบต่อกันมาจากรูปแบบของวิธีการ อันได้แก่

  1. ในการจัด งาน ศพ อิสลาม ในลักษณะของความเรียบง่ายที่เป็นส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในพิธีการ ที่อาจจะทำให้ในส่วนของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเหล่าบรรดาญาติพี่น้อง เกิดความขัดสน เกิดความลำบาก จึงมีการจัดงานในลักษณะนี้ ให้มีการปฏิบัติไปอย่างรวดเร็วไม่เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากจะมีเพียงแค่ ผ้าที่ใช้ห่อร่าง และโลงที่ใช้ ฝังศพ 
  2. ใน งาน ศพ อิสลาม ตามหลักความเชื่อ และคำสอนสำหรับคนที่ยังคงอยู่นั้น รับรู้และยอมรับ ได้ถึงในเรื่องของความตาย หรือเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่จะมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งในทุกผู้ทุกคนต่างจะต้องประสบพบเจอเป็นธรรมดา โดยหลักการในส่วนนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำ และให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าความตายที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งจากในส่วนของตัวเอง หรือบุคคลรอบข้างโดยทั่วไปให้มีความรู้สึกนึกคิด หรือรับรู้ไว้อยู่เสมอว่าควรจะเป็นเรื่องที่ธรรมดา และไม่ยุ่งยาก
  3. ตามหลักความเชื่อทางศาสนานั้น ในการตายที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดความโศกเศร้าและเสียใจ ที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดา ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ทั้งหลายของผู้ล่วงลับ
  4. การ ฝังศพ ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายใน งาน ศพ อิสลาม จะเป็นส่วนช่วยทำให้ร่างกายของผู้ล่วงลับนั้น สามารถย่อยสลายไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ทั้งยังมีความเชื่อที่ว่า เป็นวิธีที่ดับสลายซึ่งสังขาร ให้กลับคืนสู่ ดินตามหลักความเชื่อทางศาสนาที่ดีที่สุดในรูปแบบของวัฏจักรของการเกิดมาเป็นมนุษย์
  5. ตามหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลามจะไม่ใช้วิธีการรักษาศพ หรือร่างผู้ล่วงลับด้วยการใช้สารฟอร์มาลีน เหตุเป็นเช่นนั้น รูปแบบวิธีการ งาน ศพ อิสลาม จึงต้องมีการขุดหลุม ฝังศพ ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเปื่อยเน่าของร่างกายสังขารของผู้ล่วงลับไปก่อน
  6. ตามหลักความเชื่อของทางศาสนาในส่วนหนึ่งสำหรับ งาน ศพ อิสลาม ก็คือให้มีการ ฝังศพ ของผู้ล่วงลับภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้มีการเสียชีวิตหากได้มีการเก็บรักษาศพเอาไว้นานขึ้น ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน เหล่าบรรดาผู้ใกล้ชิดผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับผู้ล่วงลับจะต้องมีความอาลัย และมีความเสียใจเพิ่มมากขึ้น

โดยนอกเหนือจากพิธีกรรมในส่วนนี้แล้วนั้นจากการเสร็จสิ้น งาน ศพ อิสลาม ในการ ฝังศพ ก็ยังจะมีพิธีการทำบุญหลังจากการ ฝังศพ ซึ่งจะมีการเว้นระยะห่างออกไป ทั้งจากในช่วง 3 วัน 7 วัน 40 วัน หรือ 100 วันที่จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมสุสานเพื่อทำความเคารพต่อร่างของผู้ล่วงลับที่จากไป ก็อาจจะให้มีการตกแต่งบริเวณหลุม ฝังศพ ให้เกิดความสวยงาม โดยให้มีการแจ้งข่าวให้กับทาง ญาติพี่น้องต่าง ๆ หรือเพื่อนสนิทให้มาร่วม ชุมนุมในการทำบุญหลังจากการ ฝังศพ ตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในพิธีทางศาสนาเราจะเห็นแล้วว่าโดยละเอียดของ งาน ศพ อิสลาม นั้น วิธีการ ในการปฏิบัติต่อผู้ล่วงลับนั้นจะถูกดำเนินการไปได้อย่างเรียบง่าย และรวดเร็วจาการ ฝังศพ ซึ่งจะตัดความอาวรณ์ ความโศกเศร้า ให้กับผู้ที่ยังคงอยู่ให้ลดน้อยลง หรือให้คลายความโศกเศร้าไปได้อย่างเร็วมากขึ้น ให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังจะให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ของในแต่ละบุคคล และให้เล็งเห็นถึงการทำคุณงามความดีที่จะเป็นสิ่งเดียวที่ยังจะคงหลงเหลืออยู่หลังจากที่ตัวเรานั้นได้หายจากไปในการมีชีวิตบนโลกนี้

ความตาย ในความเชื่อของอิสลามเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบ โดยในการจัด งาน ศพ อิสลาม นั้นจะถูกปฏิบัติ หรือดำเนินการให้เรียบง่าย และรวดเร็วที่สุด จากวิธีการ ฝังศพ ที่จะมีส่วนสำคัญในการ ให้ตระหนักถึงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Susarn

บทความที่น่าสนใจ

กระดูก

เก็บ อัฐิ ประวัติ ขั้นตอนและความเชื่อ พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม

เก็บ อัฐิ พิธีการทางศาสนาของประเทศไทยเราที่มีความเชื่อต่าง ๆ เรื่องเล่าต่าง ๆ มายาวนานอย่างการเก็บกระดูก หรือเก็บอัฐิผู้ตาย จะเริ่มขึ้นหลังจากพิธีเผาหรือฌาปนกิจศพเสร็จสิ้นไปแล้ว และปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย

สล็อตออนไลน์

Ufabet เว็บแท่งสล็อตออนไลน์ เล่นตรงบริษัทแม่

เกมยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี สนุกและเพลิดเพลินกับการหารายได้ทุกเวลา มีบทวิเคราะห์พร้อมทีเด็ดฟุตบอลให้ท่านเล่น แม่นยำ ฉับไว ทั้งบอลเต็งเดี่ยว และ บอลสเต็ป

ของชำร่วยงานศพ

ของชำร่วยงานศพ 10 สิ่งยอดนิยมที่มาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอย

ของชำร่วยงานศพ งานศพเป็นงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ทั้งนี้สิ่งที่จะมาควบคู่กับงานศพก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของของชำร่วยนับว่าของสำคัญอีกอย่างซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีในทุก ๆ งานไปถึงแม้ ของชำร่วย ในงานศพมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่สิ่งสำคัญที่ยังคงเป็นเหตุผลที่ทำให้การมอบของชำร่วยยังคงอยู่นั้นก็คงเป็นเรื่องของการขอบคุณและสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย