ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ทำบุญ7วัน

ในส่วนของพิธีการทำบุญครบรอบวันตาย หรือวันที่บุคคลอันเป็นที่รักนั้นได้จากไป จะถือได้ว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน กับรูปแบบของพิธีการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำบุญ 7 วัน การทำบุญ 50 วัน และการทำบุญ 100 วัน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากพิธีการในส่วนนี้ จะเป็นวิธีการที่ทางเจ้าภาพเหล่าบรรดาญาติมิตร และครอบครัวทั้งหลายของทางผู้ล่วงลับนั้น มีความต้องการที่จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ในส่วนของผู้เสียชีวิต ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะเป็นพละปัจจัยในการเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี โดยเราจะพบได้ว่า ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน หรือวันครบรอบอื่น ๆ นั้น จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือมีความแตกต่างกัน 

บางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน ที่ท่านควรจะทำความเข้าใจ และทำการศึกษา เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในส่วนนี้ หรือให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางให้เป็นวิทยาทานกับตัวของท่าน ในการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการทำบุญในแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ตัวของท่านได้ทำการนับถือเอาไว้นั่นเอง

อัดธิ

ทำความรู้จักกับ ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน

ในส่วนของพิธีการทำบุญครบรอบวันตาย หรือวิธีการทำบุญหน้าศพ นั้นจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำบุญในครั้งใหญ่ของบรรดาผู้มีชีวิตอยู่ทั้งจากเหล่าบรรดาเครือญาติลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลาย หรือเพื่อนสนิทที่จะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ในวันครบรอบการ ทำบุญ 7 วัน ทำบุญ50 วัน และทำบุญ100 วันเพื่อที่จะได้เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และให้บุญกุศลในส่วนนี้เป็นปัจจัยนำพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปยังทิศทางที่ดี หรือภพภูมิที่ดีนั่นเอง ในส่วนของ ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน เราจะทำการนับวันที่ได้มีการเสียชีวิตในวันแรกเป็นวันที่ 1 และก็จะนับวันต่อมาเป็นวันที่ 2 ต่อไปเรื่อย ๆ ตามกำหนดซึ่งท่านก็จะสามารถพบได้กับกำหนดวันในการ ทำบุญ 7 วัน ทำบุญ 50 วัน และทำบุญ100 วัน ที่ท่านจะได้ทำการวางแผนจัดเตรียมพิธีการในการทำบุญครบรอบวันตายให้กับผู้ล่วงลับได้โดยง่ายนั่นเอง

  • ในส่วนของ ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน นั้นจะถือได้ว่าในช่วงระยะเวลาในส่วนนี้ ยังจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับยังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์แห่งนี้ และยังจะสามารถร่วมทำบุญได้ในขณะทำการตั้งบำเพ็ญศพสวดพระอภิธรรมที่วัด หรือที่บ้าน
  • การทำบุญครบรอบ 50 วัน เราจะมีความเชื่อที่ว่ายังจะเป็นช่วงที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับกำลังรอคอยซึ่งการพิพากษาจากทางพระยายมราชจากในดินแดนยมโลก ในส่วนนี้ทางเจ้าภาพสามารถทำการนิมนต์พระมาสวดธรรมนิยายให้ผู้ล่วงลับได้รับฟังที่ผู้ล่วงลับเคยอาศัยอยู่
  • การทำบุญครบรอบ 100 วัน ก็คือช่วงระหว่างวันที่ 51-100 วัน จะเป็นช่วงที่เราจะมีความเชื่อว่าทางผู้ล่วงลับนั้นจะสามารถได้รับการพิพากษาจากทางพระยายมราชเรียบร้อยเสร็จสิ้น ว่าจะถูกส่งไปจุติ หรือเกิดเป็นอะไร หรือไม่เช่นนั้นจะต้องถูกรับโทษในดินแดนนรก หรือได้เกิดมาเป็น เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เทวดา นางฟ้า เช่นไรนั่นเอง

สำหรับในแนวทางปฏิบัติใน ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน 50 วัน และ100 วัน นั้นเราจะพบได้ว่ามักจะมีรูปแบบของการทำบุญกันอยู่ 2 วิธีก็คือ การทำบุญวันเดียว และการทำบุญแบบ 2 วัน ในรูปแบบของการทำบุญวันเดียวนั้น เจ้าภาพจำเป็นจะต้องทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนคี่ ที่จะอยู่ ระหว่าง 5 รูป 7 รูป หรือ 9 รูปมาทำการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแด่พระสงฆ์ ให้มีการเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันนั้น โดยอาจจะมีการจัดเลี้ยงพระฉันเช้า หรือฉันเพลตามแต่ความสะดวกของทางเจ้าภาพ ในงานพิธีสำหรับงานพิธีแบบ 2 วัน หรือการทำบุญแบบ 2 วัน เจ้าภาพจำเป็นจะต้องทำการนิมนต์พระสงฆ์ในจำนวนคี่เช่นเดียวกันก็คือระหว่าง 5 รูป 7 รูป และ 9 รูป มาทำการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาเย็น และในวันรุ่งขึ้นก็ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้า หรือตอนฉันเพล ทั้งนี้ในรูปแบบของงานพิธีทางเจ้าภาพยังจะสามารถจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาได้อีกด้วยเช่นกัน

 ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน ควรเข้าใจขั้นตอนอะไรบ้าง

สำหรับในส่วนของรายละเอียด ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน 50 วัน และ 100 วันนั้น ก็จะมีรูปแบบวิธีการในการทำบุญที่จะแตกต่างจากการทำบุญในงานมงคลโดยทั่วไป ทั้งจากรูปแบบของการนิมนต์พระ รูปแบบของบทสวด หรือขั้นตอนในงานพิธีก็จะมีความแตกต่างกันไป ที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยง่ายจากเนื้อหาดังต่อไปนี้ ที่จะมีส่วนช่วยทำให้ท่านสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของการ ทำบุญ 7 วัน ทำบุญ 50 วัน และ ทำบุญ 100 วัน ได้โดยง่ายมากขึ้น

ครบรอบวันตาย

รายละเอียด ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน มีอะไรบ้าง

  1. เมื่อ มีการเสียชีวิตของผู้ล่วงลับทางเครือญาติ และทางเจ้าภาพควรจะมีการกำหนดการวางแผนรูปแบบของงานพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดตั้งศพ การสวดศพ การทำบุญครบรอบ วันปลงศพ งานเก็บเถ้าอัฐิ พิธีลอยอังคาร เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นส่วนช่วยให้ท่านสามารถวางแผนกำหนดการในการประกอบ พิธีกรรมต่าง ๆ ได้โดยง่ายมากขึ้น โดยขั้นตอนในส่วนนี้หากท่านยังไม่มีความรู้ หรือมีความเข้าใจสามารถทำการสอบถามจากศาสนพิธีกร หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัด หรือ ฌาปนกิจสถานแห่งนั้นได้
  2. หลังจากที่ท่านทราบรายละเอียดของกำหนดการเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการติดต่อทางวัดแจ้งความประสงค์ในการขอ ทำบุญ 7 วัน หรือทำบุญวันครบรอบ ๆ เพื่อให้มีการจัดเตรียมชุดสังฆทาน ผ้าบังสุกุล และให้มีการอาราธนาคณะสงฆ์สวดอภิธรรมไม่ว่าจะเป็น 1 คืน 3 คืน 5 คืน หรือ 7 คืน ต่อเนื่อง โดยขั้นตอนในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงออกต่อผู้ล่วงลับในการระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลที่ผู้ล่วงลับได้เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง
  3. เมื่อท่านสามารถทราบกำหนดการในการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต ก็จะมีการกำหนดการ ทำบุญ 7 วัน ทำบุญ 50 วัน และ ทำบุญ 100 วันให้กับผู้ล่วงลับ ในส่วนนี้ทางเจ้าภาพจำเป็นจะต้องทำการแจ้งวันเวลา สถานที่ในการทำบุญครบรอบ และให้มีการนิมนต์พระสงฆ์ในจำนวน 8 รูป 10 รูป หรืออาจจะมีจำนวนที่มากกว่านั้นตามแต่ความประสงค์ของทางคณะเจ้าภาพ โดยงานพิธีในการครบรอบในวันนั้น วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องการให้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้มีการถวายสังฆทาน จัดเลี้ยงภัตตาหาร และมีการทอดผ้าบังสุกุล เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ
  4. ในกรณีที่อาจจะประสบปัญหาได้บางประการทางเจ้าภาพอาจแสดงความประสงค์ในการขอเลื่อนพิธีในการทำบุญครบรอบทั้งจากการ ทำบุญ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน ให้เลื่อนออกไปได้หากมีความจำเป็น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในรูปแบบของการเลื่อนกำหนดการทำบุญให้เข้ามาเร็วขึ้น

การกำหนดการ ทำบุญ 7 วัน ทำบุญ 50 วัน ทำบุญ 100 วัน หรือการวางแผน ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน ควรจะมีการ กำหนด รูปแบบของงานพิธีตั้งแต่ในวันแรก ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งศพ หรือมีการสวดอภิธรรมศพ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเหล่าบรรดาเครือญาติ ทั้งหลายได้มีเวลาในการจัดเตรียมตัวในการดำเนินการงานพิธีต่าง ๆ ให้ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ในเบื้องต้นควรจะทำการปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกร หรือเจ้าหน้าที่ทางวัดถึงขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีงานวิธีในลักษณะใด หรือรูปแบบใดในงานพิธีที่เราสามารถตัดออก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความเหมาะสม ตามความต้องการของคณะญาติโดยทั้งหมด

ขั้น ตอน การ ทำบุญ 7 วัน จะเป็นรูปแบบการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ จะมีรายละเอียดขั้นตอนอยู่บ้าง โดยในการทำบุญ 7 วัน นั้น ขอให้ทุก ๆ ท่านได้มีการทำบุญด้วยจิตใจอันเป็นบริสุทธิ์นั้นก็จะก่อให้เกิดผลบุญกุศลนำสู่ผู้ล่วงลับได้ดีที่สุด 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Susarn

บทความที่น่าสนใจ

สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต

สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อมีคนเสียชีวิต ควรเตรียมตัว เตรียมใจอย่างไร

การเสียชีวิตของคนที่เรารักคือเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันของเรา แม้ว่าเราจะไม่ต้องการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่ความเป็นจริงก็คือมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสามีภรรยา พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติ หรือเพื่อนๆ สามารถส่งผลกระทบให้กับชีวิตของคนที่เหลืออยู่ในครอบครัวและคนที่อยู่ใกล้ชิด สิ่งที่ต้องเตรียม

ทำบุญ100วัน

ขั้นตอนการ ทําบุญ 100 วัน

แนวทางความเชื่อสำหรับในศาสนาพุทธ หลังจากที่ได้มีการเสียชีวิตของทางผู้ล่วงลับนั้นจะมีรูปแบบวิธีการทางศาสนาจากในหลาย ๆ รูปแบบ โดยในส่วนหนึ่งนั้นจะมีการพิจารณา การทำบุญ โดยจะยึดหลักกำหนดการเสียชีวิตของทางผู้ล่วงลับเป็นตัวกำหนดในการจัดพิธีการต่าง ๆ ส่งซึ่งแนวทาง การทำบุญ

พิธีกงเต็ก

ประเพณีจีน พิธีกงเต็ก พิธีงานศพชาวจีน

ประเพณีจีน พิธีกงเต็ก ถือได้ว่าเป็นวิธี การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งจะเป็น ประเพณีจีน ที่มีมาแต่โบราณโดยส่วนหนึ่งจะเป็นเจตนาในการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สรวงสวรรค์ โดยรูปแบบของ พิธีกงเต็ก นี้จะมีรูปแบบ หรือรากฐานมาจากตามแนวความเชื่อทางจากแนวทางพุทธศาสนา