สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมการในวันฌาปนกิจศพ

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง งานอวมงคลที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับคนใกล้ตัว นอกจากจะเป็นการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา แล้วยังเป็นการให้คนใกล้ชิดผู้ตายได้มาพบหน้าและให้กำลังใจกันการจัดงานบำเพ็ญกุศล หรือ สวดพระอภิธรรมศพ นั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งที่มีจุดประสงค์ในการให้ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต และยังเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือต่อผู้ล่วงลับ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาที่ทำให้สมาชิกครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ที่มีความเกี่ยวข้อง และใกล้ชิดมาพบหน้ากันรับทราบถึงการจากไป และให้กำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง ก่อนเริ่มการจัดงาน

กำหนดสวด

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเสียชีวติ และเริ่มจัดงาน สวดพระอภิธรรมศพ ได้ตอนไหน แต่หากมีผู้เสียชีวิตต้องมีการจัดเตรียมทั้งพิธีการทางศาสนา รวมไปถึงขั้นตอนตามกฎหมาย และทะเบียนราษฎร์เพราะทางเขตต้องอัปเดตข้อมูลของผู้ที่อยู่อาศัยให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งต้องขอใบมรณบัตร ไปจนถึงการเตรียมงาน และสถานที่จัดพิธีกรรม หากบ้านกว้างขวางหรือพอมีสถานที่ก็สามารถจัดพิธีกรรมได้ที่บ้าน แต่หากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของวัดใกล้บ้านเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมซึ่งแต่ละวัดก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันยิ่งเป็นวัดใหญ่ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือมีศาลาสำหรับจัดงานโดยเฉพาะที่สามารถรับแขกได้จำนวนมากราคาก็จะแพง อีกทั้งยังต้องเตรียมการเรื่องอุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานณ์ที่ และการจัดเตรียมอาหารสำหรับพระสงฆ์ รวมไปถึงแขกเรื่อที่มาร่วมงาน การจัดเตรียมอาหารสามารถใช้บริการร้านรับจัดอาหารสำหรับงานศพโดยเฉพาะซึ่งมีให้บริการหลากหลายเจ้า หรือสามารถใช้สถานที่ของวันในการทำอาหารเลี้ยงแขกด้วยตัวเอง อีกทั้งยังต้องเตรีมของชำร่วยสำหรับแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทําอะไรบ้าง และการจัดการเมื่อมีผู้เสียชีวิตต้องทำอย่างไร

หากมีคนในครอบครัวหรือญาติเสียชีวิตการจัดการเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิตก่อนจัดงานศพ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับศพผู้เสียชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีแรก เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยจากไปจะเป็นผู้ออกใบรำรองการเสียชีวิตให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปเป็นหลักฐานได้ในการประกอบการแจ้งตาย หรือการขอใบมรณบัตร บุคคลที่สามารถแจ้งตายได้ในกรณีนี้คือโรงพยาบาลที่อยู่ในฐานะเจ้าบ้าน หรือญาติสามารถนำเนินการแจ้งได้เอง ฉายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเสียชีวิตจะต้องแจ้งเรื่องกับสำนักงานเขตของพื้นที่ที่เสียชีวิตเพื่อขอใบมรณบัตร โดยผู้แจ้งจะต้องนำหลักฐานติดตัวไปดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง, บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย(ถ้ามี), หนังสือรับรองการตายที่ออกโดยโรงพยาบาล และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย(ถ้ามี) และในกรณีที่สอง เสียชีวิตที่บ้านหากมีผู้เสียชีวิตในบ้านผู้พบศพไม่ควรเคลื่อนย้ายศพออกจากที่เกิดเหตุและให้ผู้พบศพแจ้งกับเจ้าบ้านเพื่อดำเนินการแจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาพบศพ โดยโทรติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนำศพไปชัณสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อออกใบรับรองการเสียชีวิต ให้ญาตินำไปแจ้งกับเขตเพื่อขอใบมรณบัตร โดยผู้แจ้งจะต้องนำหลักฐานติดตัวไปดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง, บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย(ถ้ามี), หนังสือรับรองการตายที่ออกโดยโรงพยาบาล, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย(ถ้ามี) และพยายานบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน โดยทั้งหมดนี่คือขั้นตอนการจัดการศพของผู้เสียชีวิตก่อนนำไปทำพิธี สวดพระอภิธรรมศพ ตามความเชื่อของศาสนาต่อไป

การสวดศพ

ขั้นตอนการสวดศพตามพิธีกรรมทางศาสนา

เมื่อเตรียมสถานที่และจัดเตรียมของตามพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วนั้น เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง กับพิธีการทางศาสนาต้องจัดการดังนี้

 1. การสวดประจำคืน หรือที่เรียกกันว่า สวดหน้าศพ โดยทั่วไปจะเริ่มสวดทั้งแต่วันแรกที่ตั้งศพเป็นต้นไป โดยนิยมสวดตั้งแต่ 1 คืน ไปจนถึง 7 คืน หลังจากครบพิธีตามวันแล้วอาจจะบำเพ็ญกุศลต่ออีก 100 วันแล้วค่อย ขึ้นอยู่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
 2. ก่อนเริ่มสวดอภิธรรมเจ้าภาพต้องเตรียมเครื่องไทยธรรม และผ้าสบงเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ และผ้าบังสุกุลสำหรับอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ นอกจากนี้เจ้าภาพต้องเตรียมปัจจัยถวายตามศรัทธา 
 3. โดยตามพิธีกรรมที่ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านานเจ้าภาพต้องนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาสวดอภิธรรม ในทุก ๆ คืนส่วนใหญ่จะเริ่มสวดเวลา 19.00 ระยะเวลาการสวดขึ้นอยู่กับภูมิภาค 
 4. หลังจากสวดเสร็จแล้ว พิธีกรจะเรียนเชิญเจ้าภาพไปถวายไทยทาน และทอดผ้าบังสุกล หลังจากนั้นให้เจ้าภาพกลับไปนั่งที่เดิมเพื่อรอ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลให้เจ้าภาพประณมมือ พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ จากนั้นประณมมือรับพรต่อจนพิธีเสร็จ
 5. เมื่อเสร็จพิธีกกรรม พระสงฆ์ลงจากอาสน์ เจ้าภาพและแขกภายในงานประณมมือจนกว่าพระสงฆ์จะออกจากสถานที่ทำพิธีแล้ว ให้แขกที่มาร่วมงานเข้าไปกราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง กราบศพ 1 ครั้ง แล้วสามารถลาเจ้าภาพเพื่อเดินทางกลับได้

ทั้งหมดนี้คือพิธีการทางศาสนาที่ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทําอะไรบ้าง คือต้องเป็นผู้เตรียมสิ่งของทางศาสนาถวายแด่พระสงฆ์หลังจากจบการ สวดพระอภิธรรมศพ ในแต่ละคืน และต้องนำอาหารว่าง และขนมเบรกมาแจกจ่ายให้กับแขกผู้มาร่วมงาน

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง หลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล

หลังจากจบพิธีกรรมทางศาสนาในระยะเวลาที่เจ้าภาพกำหนด แล้วขั้นตอนต่อไปที่ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทําอะไรบ้าง หลังจบพิธีบำเพ็ญกุศล คือต้องจัดพิธีฌาปนกิจศพโดยเจ้าภาพจะต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของฌาปนสถาน และออกบัตรเชิญให้กับครอบครับ ญาติสนิทมิตรสหายให้มาพร้อมหน้ากันในวันงาน ทำการเชิญศพไปสู่เมรุ โดยมีพระสงฆ์ชักศพ หรือเดินถือสายสิญจน์นำหน้าศพ และเหล่าญาติและผู้ร่วมงานจะเดินตามหลังศพ และให้ญาติสนิทหรือคนในครอบครัวเป็นผู้ถือภาพถ่ายของผู้ตาย และกระถางธูปนำหน้าขบวน โดยขบวนจะเดินวนเมรุ 3 รอบ เวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา เมื่อวนครบจะตั้งศพไว้บนเมรุแล้วจะมีการกล่าวความดีขณะผู้ล่วงลับยังมีชีวิต ก่อนประชุมเพลิงจากนั้นเจ้าภาพจะเชิญแขกผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือให้เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลที่หีบศพ และผู้ทอดผ้าคนสุดท้ายจะเป็นคนจุดเพลิงศพหลอก เพื่อขอขมาต่อผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเผาจริง พระสงฆ์ 4 รูปทำกำร สวดพระอภิธรรมศพ ในช่วงเวลานั้นแขกจะทยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ธูป และเทียน และเมื่อจบพิธีเผาหลอกเจ้าหน้าที่จะเฉาะมะพร้าวห้าวและใช้น้ำล้างหน้าศพก่อนเคลื่อนศพเข้าไปเผาจริงในเมรุ

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมการในวันฌาปนกิจศพ

หลังจากจบพิธีกรรมทางศาสนาตามกำหนดการแล้ว สิ่งที่ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง ในการเตรียมของ สถานที่ และคนช่วย สำหรับวันงานฌาปนกิจศพมีดังนี้

 1. เตรียมออกการ์ดเชิญแขกที่จะเข้าร่วมงานกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน
 2. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของฌาปนสถานเพื่อเตรียมความพร้อมของเมรุก่อนการทำพิธีจริง
 3. นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 4 รูป เพื่อมาแสดงธรรมเทศนา และสวดบังสุกุลในตอนเช้า ก่อนทำการฌาปนกิจศพ 
 4. จัดเตรียมรูปของผู้ล่วงลับ กระถางธูป และญาติสนิทหรือคนในครอบครัวเพื่อถือนำขบวน
 5. เตรียมดอกไม้จันทน์ ธูปเทียน ให้กับแขกเพื่อนำไปวางก่อนเผาจริง
 6. ของชำร่วยแจกให้กับแขงหลังจากเสร็จจากการวางดอกไม้จันทน์

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทําอะไรบ้าง ก่อนที่พิธีฌาปนกิจจะเริ่มพระสงฆ์จะทำการ สวดพระอภิธรรมศพ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของฌาปนสถานจะเคลื่อนย้ายศพไปเผาจริงในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและการเป็น เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับการจัดงานอวมงคล ต้องมีการเตรียมการหลากหลายอย่าง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ฉะนั้นเจ้าภาพควรวางแผนงานให้ดีเพื่อจะได้ประหยัดให้ได้มากที่สุด และต้องทำการ์ดเชิญแขกโดยกำหนดจำนวนวัน สวดพระอภิธรรมศพ และกำหนดวันฌาปนกิจศพ ให้ชัดเจน จัดเตรียมอุปกรณ์และของใช้สำหรับการทำพิธีกรรมให้พร้อม รวมไปถึงเตรียมอาหารสำหรับแข่งที่มาร่วมงาน และของชำร่วยแทนคำขอบคุณ

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำอะไรบ้าง สวดพระอภิธรรมศพ ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมศพ ขั้นตอนการจัดงานสวดอภิธรรมศพ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเตรียมอะไรบ้าง การเตรียมงานสวดพระอภิธรรมศพ

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Susarn

บทความที่น่าสนใจ

งานศพอิสลาม

การจัดพิธี งาน ศพ อิสลาม หลักศาสนา และความเชื่ออิสลาม

ในพิธี งาน ศพ อิสลาม ส่วนหนึ่งของคติความเชื่อตามหลักศาสนาของอิสลามนอกเหนือจากพิธีกรรมในการ ฝังศพ แล้วยังจะมีความเชื่อทีจะมีต่อในเรื่องของความตาย ที่ยังไม่ได้ถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการมีชีวิตแต่ประการใด หากจะมองได้ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการที่ท่านจะได้ก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของชีวิตที่แท้จริง ซึ่งในส่วนนี้ตามหลักความเชื่อของทางศาสนาของ

พิธีกงเต็ก

ประเพณีจีน พิธีกงเต็ก พิธีงานศพชาวจีน

ประเพณีจีน พิธีกงเต็ก ถือได้ว่าเป็นวิธี การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งจะเป็น ประเพณีจีน ที่มีมาแต่โบราณโดยส่วนหนึ่งจะเป็นเจตนาในการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สรวงสวรรค์ โดยรูปแบบของ พิธีกงเต็ก นี้จะมีรูปแบบ หรือรากฐานมาจากตามแนวความเชื่อทางจากแนวทางพุทธศาสนา

กระดูก

เก็บ อัฐิ ประวัติ ขั้นตอนและความเชื่อ พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม

เก็บ อัฐิ พิธีการทางศาสนาของประเทศไทยเราที่มีความเชื่อต่าง ๆ เรื่องเล่าต่าง ๆ มายาวนานอย่างการเก็บกระดูก หรือเก็บอัฐิผู้ตาย จะเริ่มขึ้นหลังจากพิธีเผาหรือฌาปนกิจศพเสร็จสิ้นไปแล้ว และปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย

ทำบุญ100วัน

ขั้นตอนการ ทําบุญ 100 วัน

แนวทางความเชื่อสำหรับในศาสนาพุทธ หลังจากที่ได้มีการเสียชีวิตของทางผู้ล่วงลับนั้นจะมีรูปแบบวิธีการทางศาสนาจากในหลาย ๆ รูปแบบ โดยในส่วนหนึ่งนั้นจะมีการพิจารณา การทำบุญ โดยจะยึดหลักกำหนดการเสียชีวิตของทางผู้ล่วงลับเป็นตัวกำหนดในการจัดพิธีการต่าง ๆ ส่งซึ่งแนวทาง การทำบุญ