การจัดพิธี งาน ศพ อิสลาม หลักศาสนา และความเชื่ออิสลาม

งานศพอิสลาม

ในพิธี งาน ศพ อิสลาม ส่วนหนึ่งของคติความเชื่อตามหลักศาสนาของอิสลามนอกเหนือจากพิธีกรรมในการ ฝังศพ แล้วยังจะมีความเชื่อทีจะมีต่อในเรื่องของความตาย ที่ยังไม่ได้ถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการมีชีวิตแต่ประการใด หากจะมองได้ว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการที่ท่านจะได้ก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของชีวิตที่แท้จริง ซึ่งในส่วนนี้ตามหลักความเชื่อของทางศาสนาของ งาน ศพ อิสลาม พี่น้องชาวมุสลิมนั้น จะได้รับการสั่งสอนว่าครั้นเมื่อถึงเวลาจากการที่ตัวของท่านได้มีการสละร่างกายในปัจจุบันนี้ ในภพนี้ ในดวงวิญญาณที่ได้มีการหลุดพ้น หรือล่องลอยไปแล้วนั้น จะได้ไปรวมตัวกันอยู่นะโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกที่มีการคั่นกลางระหว่างภพนี้ และภพหน้า ในทุก ๆ ชีวิตที่ได้มีการหลุดพ้นไปแล้วนั้น จะได้มีโอกาสในการฟื้นขึ้นมาเพื่อกลับมาฟังคำตัดสินในสิ่งที่บุคคลคนนั้นได้กระทำเอาไว้แล้วครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ ว่าจะถูกตัดสินว่าตัวของเขานั้นจะได้ไปยุติ หรือลงเอยในสถานที่ใด ว่าตัวของเขานั้นจะสามารถได้ไปเสวยความสุขอยู่บนสรวงสวรรค์ หรือต้องรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส จากการถูกลงโทษจากบาปกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ สืบเนื่องด้วยคำสอน และความเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้พี่น้องชาวมุสลิม หรือในส่วนของผู้ที่ให้การนับถือศาสนาอิสลาม ที่จะได้ทำการยุบยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้เราพบได้ว่า งาน ศพ อิสลาม หรือในพิธี ฝังศพ นั้น จะเป็นรูปแบบวิธีการที่มีความเรียบง่ายไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากในรายละเอียด เหมือนในพิธีการทางศาสนาของชาวจีน หรือชาวพุทธโดยทั่วไป ซึ่งจะถือได้ว่าพิธีการ งาน ศพ อิสลาม นี้จะมีส่วนช่วยให้ชาวมุสลิมได้มีโอกาสสัมผัส หรือใกล้ชิดกับโลกกึ่งกลางได้ง่ายที่สุด หรือได้ใกล้มากที่สุดนั่นเอง ความตาย ตามหลักศาสนา ใน งาน […]